Vanaf het moment dat je met Lunchkidz in zee gaat, wordt je als school “ontzorgd”. De gehele organisatie van de tussenschoolse opvang wordt door hen zowel inhoudelijk als organisatorisch geregeld. Natuurlijk hebben ze de actieve medewerking van het team nodig; wij kennen de kinderen en weten wat werkt en niet werkt in- en om ons schoolgebouw. Tegelijkertijd hebben de eigenaren van Lunchkidz veel kennis en ervaring in wat nodig is tijdens het overblijven. Ze werven veel TSO-krachten onder de ouders en betrekken ook mensen uit de nabije omgeving en de wijk waarin de school staat. De medewerkers worden begeleid in het vorm geven van een gezellige lunchtijd voor kinderen en handelen daarbij ook alle administratieve zaken af. Ouders/ verzorgers weten dat er goed op hun kind gelet wordt tussen de middag. En mochten er vragen zijn of als er behoefte is aan meer informatie, wordt het gelijk opgepakt door Lunchkidz. Het is fijn om de verantwoordelijkheid voor de TSO met hen te delen.

Josine van Ulden Intrim Directeur Traingel Harderwijk