LunchKidz

Lunchkidz… Goed geregeld!

Bent u verbonden aan een school of een stichting en bent u geïnteresseerd in de mogelijkheid tot uitbesteding van uw tussenschoolse opvang aan een professionele uitvoeringsrganisatie die zich heeft gespecialiseerd in de TSO? Dan bent u bij LUNCHKIDZ aan het juiste adres

Broodje - diner

Tussenschoolse Opvang op maat

Lunchkidz neemt voor uw school of scholen alle organisatorische en administratieve zorg van de tussenschoolse opvang (TSO) uit handen, terwijl de TSO op de school zelf gesitueerd blijft en op professionele wijze wordt uitgevoerd.

Lunchkidz zorgt voor personeel, scholing van personeel, speelgoed en alle verdere benodigdheden en voor een solide administratie en waterdichte aanwezigheidsregistratie.

Wij ontwikkelen in overleg met u een programma voor uw school, dat vervolgens door ons wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Na inschrijving ontvangt u direct uw INLOGNAAM en WACHTWOORD. U kunt daarmee voortaan INLOGGEN. We raden u aan om meteen de overblijf voor de komende tijd te reserveren.

Pleinwacht

Lunchkidz biedt pleinwacht aan bij andere schooltijden, zodat de leerkrachten kunnen genieten van hun welverdiende pauze. De vrijwilligers houden toezicht op het plein en kunnen in overleg activiteiten aanbieden.

Communicatie en transparantie

Wij vinden het van groot belang dat de school goed op de hoogte blijft van het verloop van de TSO. Daarom dragen wij zorg voor een goede overdracht en hechten wij waarde aan een transparante wijze van werken. Dit bereiken wij door:

  • Heldere afspraken
  • Goede samenwerking met directie en team van de school
  • Regelmatig overleg met de school over de gang van zaken
  • Jaarlijkse rapportage.

Uiteraard sluiten wij een verwerkings overeenkomst af met de school zodat we voldoen aan alle AVG eisen.

Ook voldoen we aan alle WBTR regels.

Veiligheid, welzijn en buitenspelen

De overblijfmedewerkers van LUNCHKIDZ zijn op de hoogte van het calamiteiten-plan van de school. Calamiteiten en incidenten worden te allen tijde gemeld bij de desbetreffende ouders en verzorgers en genoteerd in het logboek, hetwelk ter inzage ligt voor de schooldirectie.

Onze overblijfmedewerkers zien nauwgezet toe op de aanwezigheid van kinderen en hanteren adequaat onze protocollen bij vermissing, ongevallen en ontruiming; aangepast op het R&I plan van de school.

Zij zijn op de hoogte van bijzondere aandachtspunten van individuele kinderen, zoals medicatie, allergie en ander zaken die speciale aandacht vereisen.

Kosten voor ouders en school

De kosten worden opgebracht door de deelnemende ouders. Zij betalen alleen voor de overblijf die zij werkelijk afnemen, niet meer en niet minder. Er zijn geen abonnementskosten of entreekosten of wat dan ook voor kosten. Voor vragen over de kosten kunt u een mail sturen naar info@lunchkidz.nl.

Voor de school zelf zijn er geen financiële kosten. Daarbij gaan wij er in principe vanuit dat de school de ruimten voor de TSO kosteloos ter beschikking stelt, tenzij anders overeengekomen

Impressie

Neem een kijkje tijdens de tussenschools opvang en proef de sfeer.

Scholen

Wat speelt er allemaal? Blijf op de hoogte van Lunchkidz.

Vrijwilligers

Wil je ook vrijwilliger worden bij Lunchkidz? Een gezellige en vooral dankbare taak.