Ouders

Online administratie

De administratie en declaratie van de Overblijf (TSO) wordt gedaan met behulp van een online systeem. Na eenmalige en kosteloze inschrijving kunt u 24 uur per dag overblijf voor uw kind reserveren en net zo makkelijk weer annuleren.

Om de overblijf optimaal te kunnen laten functioneren is het van belang dat alle ouders/verzorgers zich eenmalig inschrijven in het systeem, ook degenen die hun kind incidenteel laten overblijven.

Eenmalig inschrijven

Inschrijven doet u door hier op INLOGGEN en vervolgens op NIEUWE AANMELDING te klikken. Daar vult u uw REGISTRATIECODE in. Deze heeft u in een brief ontvangen of kunt u opvragen bij de coördinator van uw locatie.

Let op: Kinderen mogen maar één keer in het systeem voorkomen, anders riskeert u dubbele kosten. Zorg dat u zich nooit voor een tweede keer aan meldt! Neem bij twijfel contact op met de coördinator van uw locatie.

Na inschrijving ontvangt u direct uw INLOGNAAM en WACHTWOORD. U kunt daarmee voortaan INLOGGEN. We raden u aan om meteen de overblijf voor de komende tijd te reserveren.

Kosten

De kosten voor het overblijven worden per jaar door Lunchkidz vastgesteld. De kosten kunnen per school variëren. Verder zijn er geen kosten. Het maakt niet uit of uw kind incidenteel of structureel overblijft. Voor vragen over de kosten mail gerust naar info@lunchkidz.nl

Ouders betalen achteraf de feitelijk afgenomen opvang, niet meer en niet minder. Er bestaat geen abonnement en er is geen verplichting tot het afnemen van tussenschoolse opvang.

Reserveren overblijf

Ouders en verzorgers die hun kind willen laten overblijven dienen de overblijf vooraf te reserveren in het online administratiesysteem van Lunchkidz. Dit kan tot de sluitingstijd op de overblijfdag zelf (10.00 uur).

Afmelding bij afwezigheid

Indien u uw kind wilt afmelden voor de overblijf, dient u dit te doen voor 10.00 uur ’s morgens op de dag van het overblijven. Afmelden doet u in het online administratiesysteem voor ‘s morgens 10.00 uur.

Is uw kind niet afgemeld voor 10.00 uur op de overblijfdag zelf, dan zijn we helaas genoodzaakt het gemiste overblijfmoment wel te factureren.

Veiligheid en welzijn

Het is voor de veiligheid en het welzijn van uw kind van belang dat de tso-coördinator zicht heeft op informatie als allergieën, medicatie en telefoonnummers waaronder u bereikbaar bent als nodig. U dient deze gegevens zelf up-to-date houden in het online administratiesysteem van Lunchkidz.

Overblijven in de praktijk

De overblijfruimte wordt beschikbaar gesteld door de school. De kinderen zijn verdeeld over diverse ruimtes.

De kinderen krijgen ruim de tijd om hun lunch te nuttigen. Als de meerderheid van de kinderen klaar is met eten kunnen zij, nadat zij hun eigen spullen hebben opgeruimd en de overblijfmedewerker toestemming heeft gegeven, alvast naar buiten als ze dit willen. De kinderen mogen het schoolterrein niet verlaten.

Bij koud of nat weer krijgen de kinderen ook de gelegenheid om binnen te spelen. Er is voldoende speelmateriaal aanwezig in de gemeenschapsruimte. Zowel buiten als binnen is altijd een overblijfmedewerker die toezicht houdt. Het toezicht wordt na de TSO weer overgedragen aan de docenten.

Facturatie en betaling

Kinderen hoeven niet met contant geld naar school. De betalingen verlopen uitsluitend via automatische incasso. U ontvangt maandelijks een verzamelfactuur voor het overblijven van uw kind(eren), gespecificeerd per kind. U ontvangt de factuur per mail of desgewenst op papier, altijd ruim voordat incasso plaatsvindt.

Wordt de factuur niet voldaan, dan volgt een herinnering. Bij structurele achterstand in betalingen behoudt Lunchkidz zich het recht voor uw kind te weigeren voor de tussenschoolse opvang. Mocht deze situatie zich voordoen dan wordt u daarvan vanzelfsprekend van tevoren op de hoogte gesteld.

Veiligheidsprotocollen

De overblijfmedewerkers zijn op de hoogte van het calamiteiten-plan van de school. Calamiteiten en incidenten worden te allen tijde gemeld bij de desbetreffende ouders en verzorgers en genoteerd in het logboek.

Lunchkidz hanteert een protocol bij vermissing van een kind, een protocol bij ongevallen en een protocol bij ontruiming; aangepast op het R&I plan van de school.

Impressie

Neem een kijkje tijdens de tussenschools opvang en proef de sfeer.

Scholen

Wat speelt er allemaal? Blijf op de hoogte van Lunchkidz.

Vrijwilligers

Wil je ook vrijwilliger worden bij Lunchkidz? Een gezellige en vooral dankbare taak.