Om de overblijf voor iedereen prettig en veilig te houden, vragen we de kinderen om zich aan de de volgende regels te houden:

 1. Wij doen aardig tegen elkaar en behandelen elkaar met respect. Dus wij doen niet aan pesten, slaan, vechten en schelden;
 2. Wij praten rustig met elkaar en letten op ons taalgebruik;
 3. Tijdens het eten zitten wij op onze eigen plek;
 4. Lunchkidz is een gezonde TSO en daarom eten wij een gezonde lunch;
 5. Krijgen wij een extraatje mee in de lunchtrommel, dan is dat ook een gezond extraatje;
 6. Na het eten ruimen wij zelf onze spullen op en doen wij het afval in de prullenbak;
 7. Wij lopen door de school en kunnen buiten lekker rennen;
 8. In de school gebruiken wij onze “praatstem”;
 9. In de pauze zitten we niet aan de spullen van de school, maar spelen wij met de spullen van Lunchkidz;
 10. Wij mogen tijdens de overblijf het schoolterrein niet verlaten;
 11. Ballen zijn bestemd voor buiten;
 12. Als speelmateriaal stuk gaat, melden wij dat bij de overblijfmedewerker;

Onze overblijfmedewerkers zullen toezien op de naleving van deze regels.
Bij het niet naleven van deze regels wordt het kind hierop aangesproken.
Bij het herhaaldelijk niet naleven van de regels zal er contact worden gezocht met de leerkracht en de ouders/verzorgers van het kind.