LUNCHKIDZ voor TussenSchoolse Opvang en Pleinwacht

Nieuwsflits:
Trots op mooie referentie!!

Na een periode van het steeds zelf organiseren van de tussen schoolse opvang met ouders van onze eigen school, zijn wij sinds de zomer van 2016 overgegaan naar Lunchkidz.

Deze overgang naar Lunchkidz is soepel en naar tevredenheid verlopen. Zij hebben de oude organisatievorm bestudeerd en hebben daarbij overleg gehad met de overblijfcoördinatoren. Zonder tussenkomst van school hebben zij onze ouders geïnformeerd over hoe de TSO.

Momenteel verloopt de opvang goed en zijn wij aangenaam verrast door de professionele aanpak van Lunchkidz. Er is een goede en prettige communicatie met de leerkrachten en ouders. Ook worden de medewerkers inhoudelijk geschoold in korte bijeenkomsten.

Vriendelijke groet,

Ben Hiemstra
Directeur Oranje-Nassauschool te Nijkerk 

Uw wensen staan centraal

In LUNCHKIDZ vinden zowel ouders als kinderen en scholen een betrouwbare partner voor de organisatie van zowel het overblijven als de verzorging van pleinwachten. Tussen schoolse opvang afgestemd op de wensen en faciliteiten van de school en de schoolvisie. Dat is wat LUNCHKIDZ biedt.

Vaste coördinator per school

Speerpunten zijn korte lijnen, overzichtelijk, persoonlijke benadering en respect. Dit wordt mede bereikt door een vaste coördinator per school. Zij coördineert, stuurt aan en daarnaast verzorgt ze ook voor haar eigen school de administratie en de oudercontacten. Hierdoor is er voor de ouders en de school één aanspreekpunt. De TSO coördinator draagt zorg voor het goed functioneren van de TSO en bewaakt de kwaliteit.

We werken met vrijwilligers

De zogeheten overblijfmedewerkers, of bij continurooster pleinwachten, zorgen voor sfeer en rust en zien er op toe dat de kinderen fijn (buiten) kunnen spelen. De vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Handige administratie online

LUNCHKIDZ werkt met een geautomatiseerd administratiesysteem dat speciaal voor de TSO is ontwikkeld. Via dit systeem, kunnen ouders onder andere kinderen aanmelden, vaste opvangdagen en wijzigingen doorgeven. Tevens kunnen ze hun facturen inzien.

Bij ziekte of andere reden van afwezigheid dienen de ouders uiterlijk tot 09.00 uur van deze dag te annuleren in het administratie systeem. Dit kan via de smartphone, de tablet of computer. Eerst dienen alle ouders van school zich eenmalig te registreren. Zie verder bij Ouders.